sábado, 6 de junio de 2015

Eskerrik asko Larrabetzuviernes, 22 de mayo de 2015

EMAN BOTOA/VOTA EAJ-PNV

LARRABETZU EKINEZ EGINA
 
video

Danok gara Larrabetzu
EMAN BOTOA/VOTA EAJ-PNV

video
 

LARRABETZU EKINEZ EGINA: Bardintasuna-Gazteria


Gazteak oraina eta etorkizuna dira. Gazteak dira giza eta ekonomia garapenaren protagonistak. Horregaitik eurengan sinestu, entzun, babesa emon eta etorkizuna eraikitzeko lan tresnak emon behar deutseguz. Hori lortzeko lehen pausoa Udal administrazioa dogu.
 • Herrian dagoan berdintasun plana bete eta garatuko dogu.
 • Beste erakundeakaz alkarlanean ekingo deutsagu babes programak eskaintzeko eta biktimen segurtasuna bermatzeko.
 • Salaketa publiko eta solidarioaren protokoloa ezarriko dogu herrian gertatzen diran genero indarkeria kasuetan.
 • Herriko udal langileekiko lan adostea erreztuko dogu eta kontzientzio kanpainak egingo doguz herri mailan.
 • Herrian dagozan gune arriskutsuak (baltzak, ilunak) kenduko doguz.
 • Bardintasun mailan elkarte aldarrikatzaileak indartuko doguz.
 • Bardintasun mailan elkarte aldarrikatzaileak indartuko doguz.
 • Dibertsitatearen kudeaketa politikoa bultzatuko dogu guztiok gizarteratzea, desbardintasunak, bazterketa egoerak arretaz zainduz: Sexu, erlijioa, nortasun etnikoa,…
 • Udal aurrekontuaren %0,7a kooperazio proiektuei zuzenduko deutsegu, herri partaidetza bultzatu nahian erabakitze prozesuetan.
 • Herriko enpresekaz eta beste erakundeekaz berba egingo dogu enplegua errazteko.
 • Nekazal gunera hurreratzea indartuko dogu.
 • Udal gaindiko erakundeen programen barri emongo deutsagu.
 • Gazteekaz komunikatzeko bide barriak zabalduko doguz, gaur egungoekaz bat.

Hemendik: Larrabetzuko EAJ-PNV

 
 
 
http://www.deia.com/suplementos/hemendik

miércoles, 20 de mayo de 2015

LARRABETZU EKINEZ EGINA: Lanbidea-Gure nagusiak

Herri solidarioa, herri barrukoakaz eta herritik kanpokoakaz. Solidarioa, batetik, herriko gaixo, langabeko, ezindu eta emakumeen aurkako indarkeria jasoten daben baldintzak hobetzeko, eta bestetik, adin nagusikoen ongizatea bultzatzeko.

 • Informazio, orientazio, laguntza eta bitartekaritza zerbitzuak bultzatuko doguz lanerako. Formakuntza ikastaroak kudeatzeko goi erakunde eta Europar mailako laguntzak bideratzeko zerbitzuak eskainiko doguz.
 • Enpresa barriak sortzeko plana egingo dogu.
 • Enplegu plana prestatuko dogu, herriko enpresakaz hitzarmenak eginez autoenplegua sortzeko asmoz.
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren bidez industria empresa barriak Larrabetzura erakarri eta berton ezartzea bideratuko dogu.
 • Aldundiaren eskutik beharrezko errekurtsoak ipiniko doguz empresa barriak bultzatzeko
 • Gure etxearen inguruan programa sozio-kulturalak eta nagusien astialdiari bete-beteko ardurea emongo deutsagu.
 • Gure nagusiak zahartze aktiboko programetan parte hartzera bultzatuko doguz.

martes, 19 de mayo de 2015

LRRABETZU EKINEZ EGINA: Astialdia-Kultura

Larrabetzun asitialdia lehentasunezko ardura bihurtu da. Gure herritarrak arduratzen gaitue eta euren astialdietan gertatzen danak be. hauxe proposatzen dogu:

 • Gimnasia et frontoiko zerbitzuak indartzea.
 • Gimnasia zerbitzuko ordutegia domekatara eta goizetara zabaltzea baita ugerleku denboraldira.
 • Muskulazio gunean begirale aditua izatea.
 • Ping-pong-eko mahaia kanpoaldean ipintea.
 • Skate pista egitea.
 • Rokodromoa egitea.
 • Kultura eta kirol alkarteei dirulaguntza arrazionalizatzea, irizpideak eta kontzeptuak ondo zehaztuz.
 • Sormena eta osasuna lantzeko formakuntza tailerrak abian ipiniko doguz.
 • Udal liburutegiari irakurketa digitala egiteko eta Euskadiko liburutegiakaz lortzeko zerbitzu berria ezarriko dogu.
 • Herriko alkarte eta talde desbardinekaz elkarlanari egingo deutsagu honeek motibaten ditugun bitartean, egiten diren ekintza guztiak kontuan izanik eta honeen inguruko publizitatea indartuz.

lunes, 18 de mayo de 2015

LARRABETZU EKINEZ EGINA: Urigintza

Urigintza atsegina eta erreza, oinezkoa garrantzitsua dela pentsatzen dogulako. Diseinatutako inguruan bizi eta gozatzeko helburu hauek proposatzen doguz:

 • Eskola eta frontoi inguruak Larrabetzuren bihotza bihurtuko doguz.
 • Lehendakari Agirre kalean zintarria kendutea, abiadura murriztea, norabide bakarra ezartzea eta Parking-a galarazotea proposatzen dogu oinezkoen joan-etorria errezteko.
 • Basagurenaldeko berdegunea zaintzea eta mantentzea.
 • Uriko altzariak zaindu eta egoera onean mantentzea.
 • Auzoetara joateko bideak erreztea.
 • Auzobideak zaintzeko kudeaketa argi eta eraginkorra bultzatuko dogu, bideetako pabimentua eta argia jagonez.
 • Kotxeak aparkatzeko lekuak gehituko doguz.
 • Urigintza solidario baten sinisten dogu, herritar ezinduek arazorik gabe herri jarduerak egiteko eta horretarako oztopo eta mugak kentzea proposatzen dogu.

Larrabetzuko EAK-PNVk udal hauteskunde honetan aukeratzen diran ordezkari guztiei bostekoa luzatzeko eta batera lan egiteko borondatea dauka.
Gure helbururik nagusiena, aurrez aurre jartzea baino, Larrabetzuren ongia, bere giza kohesioa eta bere herritar guztien ongizatea lortzea izango da.

sábado, 16 de mayo de 2015

LARRABETZU EKINEZ EGINA: Gune publikoak

Larrabetzu garbia gura dogu, ingurua moztu barik, jabetza publikoa zein pribatua kaltetuten dauana. Inguru publiko zainduak gura doguz Larrabetzuko herritar guztien goamenerako. Horretarako:
 • Pintaketak garbituko doguz, kartelak eta pankartak kendu. Iragarkiak jarteko gune gehiago ipiniko doguz.
 • Txakurrek euren zereginak egiteko lekuak jarriko doguz. Txakur jaubeekaz batera ordenantzea egingo da animalia-lagunak erregulatzeko.
 • Postetxea lekuz aldatzea proposatzen dogu, leku hobe eta erosoagoan ipinteko.
 • Merkataritza jarduerak sortzen dauzan hondakinak batzea bultzatuko dogu.
 • Eskolan beharrezko diren lanak egingo doguz, lekua hobetzeko eta erabileraren gozamena hobetzeko. Jantokiko astrapalea gitxiagotzeko neurriak hartuko doguz, eskolaren kanpo itxura atondu eta ludoteka handituko doguz.
 • Udaletxea konpontzeko aukerak aztertuko doguz, oso egoera txarrean dagoelako; egonkortasun falta eta ganerakoak mantendu.
 • Erabilera askotarako aretoa egingo dogu: antzezteko, ospatzeko eta ensaiatzeko alkarte guztientzat (koroa, dantza,...)
 • Goikolexeako txokoa hobetuko dogu

viernes, 15 de mayo de 2015

LARRABETZU EKINEZ EGINA: Agintaldi ona-Garraioa

Gaur egungo herria administrazio egituretatik hasita, udaletxe irekia, gardena eta informazioa herritarrei eskuratzen deutsena. Udaletxe gobernu eredugarria, parte hartazailea eta herritarrekaz hartuemon etenbakoa.
 • Udalean sortzen dan informazio guztia herritarren esku egotea bultzatuko dogu.
 • Lehiatila bakarra zabalduko dogu online eta aurrez aurreko arretarako, udal kontuak bideratzeko.
 • Herritarrei erreztuko jake alkate eta EAJ-ko zinegotziengana hurreratzea, teknologia barrien bidez parte hartzea indartzeko.
 • Larrabetzu eta bere udaletxea goiko erakunde eta ingurukoekaz parte hartzailea egin gura dogu. Partaidetza horrek Larrabetzura aukera barriak ekar daizan programa soziokultural edo dirulaguntzen bidez. Foro berrien partaidetza non gure herrien gaineko erabakiak hartzen diran.
 • Whatsapp zenbaki zehatz bat jarriko dogu Udal administrazioagaz komunikatzeko.
 • Herriko gune zehatzetan doako WIFI sarea ezarriko da.
 • Udal web orrialdearen edukiak hobetu eta arinduko ditugu.
Garraioa
 • Galdakao-Usansoloko Ospitaleagaz garraio lotura lortzeko berbea emoten dogu.
 • Herriaren erdigunea eta auzoak hurreratzeko formula berriak aztertuko doguz.

jueves, 14 de mayo de 2015